Юридическа част

Общи условия за ползване на уеб сайта

Сигурност и дискретност
"Ей Ди Ен – Пейрол сървисиз" ООД гарантира неприкосновеността и сигурността на личната информация, постъпваща през сайта.

Получаването й е възможно единствено с вашето съгласие от следните страници:

   Направи запитване – при подаване на запитване за оферта, където персоналните ви данни са изпратени в запитването или съпътстващите я други документи. 
  Пишете ни – за изпращане на мнение, коментар или запитване към компанията ни, където за идентифициране и обратна връзка може да посочите вашето име и e-mail адрес.
Предоставянето на каквито и да е лични данни е напълно доброволно и няма задължителен характер за ползването на сайта. Постъпилата персонална информация служи само за вътрешнофирмени цели и не се предоставя на трети лица или организации извън случаите, налагащи съобразяване със съдебна процедура или защитаване на правата и собствеността на компанията. В случай че изпращате чужди лични данни, приемаме, че сте получили предварителното одобрението на съответното лице.

Ако имате въпроси относно това изявление за сигурност и дискретност на личната информация, моля свържете се с нас на телефона или e-mail адреса, посочени на страница "Контакти".

Условия за ползване
Всички сайтове, разположени и достъпни на домейните payrollbg.com и payrollbg.net, както и на техните производни са собственост на "Ей Ди Ен – Пейрол сървисиз" ООД и всеки, който има достъп до тях, се съобразява с правилата за ползването им. Публикуваната на тях информация не представлява предложение, съвет или препоръка да закупите наш продукт или услуга. Тя има единствено осведомителна цел и е обект на периодична актуализация и промяна.

 Ограничение на отговорността
"Ей Ди Ен – Пейрол сървисиз" ООД не носи никаква отговорност за евентуални директни, индиректни или последващи вреди и загуби, появили се при използването на горепосочените приложения или на техни връзки към други уеб сайтове. "Ей Ди Ен – Пейрол сървисиз" ООД не е ангажиран и с възможни вмешателства в интернет компютърната ви система от страна на неоторизирани лица. В този смисъл ви напомняме за риска от вируси и от целенасочени атаки на хакери. За защита от вирусите е препоръчително да се използва последна версия на браузъра и антивирусния софтуер.

 Връзки
"Ей Ди Ен – Пейрол сървисиз" ООД не носи отговорност за съдържанието и политиката за съхранение на личната информация на уеб сайтовете, с които има връзки.  

Авторско право
Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на "Ей Ди Ен – Пейрол сървисиз" ООД за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на компанията.

Промяна на съдържанието и на правилата за ползване на сайта
"Ей Ди Ен – Пейрол сървисиз" ООД си запазва правото да актуализира и променя без предизвестие съдържанието на сайта и правилата за ползването му. Валидността на подобна промяна влиза в сила от момента на на публикуването и в сайта.