Kонкурентни предимства

Ей Ди Ен – Пейрол Сървисиз ООД има дългогодишен опит в администриране на възнаграждения с клиенти с различна численост на персонала и в различни сектори на икономиката.

Пейролът е основна, а не съпътстваща дейност на фирмата и това ни позволява да насочваме вниманието и усилията си в областта на администриране на трудовите възнаграждения и да сме едни от най-добрите в тази област.

  • Дружеството разполага с високо квалифициран и силно мотивиран персонал.
  • Фирмата използва най-добрия софтуер за администриране на възнаграждения. Имаме система от справки на български и английски език за нуждите на управителите и за нуждите на счетоводствдната отчетност.
  • Имаме изградена система за преводи на възнаграждения, при която е възможно, но не е необходимо да се открива специална сметка за преводи на възнаграждения, осигуровки и данъци.
  • Ценовата политика на дружеството е ясна и точна.