Екип

Ей Ди Ен – Пейрол Сървисиз ООД разполага с високо квалифицирани експерти, които са гаранти за професионалните услуги, които получават нашите клиенти.  Ръководителите на екипите са с магистърска степен на образование и с повече от 10-годишен опит в областта на администриране на трудовите възнаграждения. Ей Ди Ен – Пейрол Сървисиз ООД има изградена фирмена политика за обучение и мотивация на своя екип, което осигурява сигурност и надежност в процеса на администриране на възнагражденията.