Услуги по осигуряване

На лицата със свободни професии и самоосигуряващи се лица, както и на клиентите, които имат годишно задължение за отчитане и не поддържат текуща счетоводна отчетност, предлагаме изчисляване и внасяне на осигуровки и възнаграждения и подаване на необходимата информация към НАП и НОИ в нормативно определените срокове. Месечната такса включва и изготвяне на ведомост за заплати, изготвяне на сметки за изплатени суми, годишна справка за разходите и попълване на осигурителни книжки. С едно посещение в офиса на Ей Ди Ен – Пейрол Сървисиз ООД, Ви отпадат ангажиментите за чакане на опашките в банките, НАП и НОИ, както и вероятността да Ви върнат, поради технически причини или поради неправилно попълнени документи. Възможно е също наш сътрудник да ви посети във Вашия офис или да получите документите по електронен път.