Годишни декларации по ЗДДФЛ

Ей Ди Ен – Пейрол Сървисиз ООД предлага попълване и подаване на годишни декларации на физически лица, по представени от тях данни и документи. Всички местни и чуждестранни физически лица подават декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобитите през годината доходи. Лица, упражняващи свободни професии 

  • издаване на сметки-фактури по чл. 9 от ЗДДФЛ
  • изчисляване на авансов данък

Издават сметки-фактури по чл. 9 от ЗДДФЛ