Бизнес услуги

На лицата със свободни професии и самоосигуряващи се лица, както и на клиентите, които имат годишно задължение за отчитане и не поддържат текуща счетоводна отчетност, предлагаме изчисляване и внасяне на осигуровки и възнаграждения и подаване на необходимата ...
 
Ей Ди Ен – Пейрол Сървисиз ООД предлага попълване и подаване на годишни декларации на физически лица, по представени от тях данни и документи. Всички местни и чуждестранни физически лица подават декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобитите през годината доходи. ...
  
В процеса на бързо променящо се законодателство, Вие имате нужда от компетентно и своевременно счетоводно обслужване. Ние предлагаме цялостно счетоводно обслужване, както и отделни счетоводни процеси. Възможно е вместо Вас или Вашите счетоводители да изготвяме ...